GRAFIK NA WAKACJE 2013

Na okres lipca i sierp­nia tre­ningi Tańca, Kung Fu, Akrobatyki oraz Tai Chi w Centrum Sportu IRBIS zo­stają za­wie­szone.

Na zajęcia Fitness zapraszamy we wtorki i czwartki o 20:00 oraz w piątki o 18:00. Przypominamy o konieczności zapisywania się na poszczególne godziny – tel. 12 626 01 78.

Sanda Kickboxing od­by­wać się będą zgod­nie z gra­fi­kiem, czyli we wtorki i czwartki o 20:00 oraz w piątki o 18:00.

 

Tre­ningi w peł­nym wy­mia­rze wra­cają w no­wym se­zo­nie. Wszyst­kim ćwi­czą­cym życzymy uda­nych i bez­piecz­nych wa­ka­cji! Do zo­ba­cze­nia na sali 2 wrze­śnia 2013.

Podobne wpisy