Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
CEREMONIA BUDZENIA LWA - Centrum Sportu IRBIS Kraków

CEREMONIA BUDZENIA LWA


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Uro­czy­stość na­zy­wana Bu­dze­niem Chiń­skiego Lwa to szcze­gólne wy­da­rze­nie w życiu każ­dej szkoły kung fu, krze­wią­cej du­cha tra­dy­cyj­nych, chiń­skich sztuk walki. W IR­BI­Sie ce­re­mo­nię tą 14 kwiet­nia prze­pro­wa­dził Sifu To­masz Cha­bow­ski.

Zgod­nie z chiń­skimi wie­rze­niami, kul­turą i tra­dy­cją lew przy­nosi szczę­ście, bo­gac­two oraz po­myśl­ność. Ce­re­mo­nia Bu­dze­nia Lwa po­łą­czona z po­ka­zem Tań­ca Lwa od­pra­wiana jest w Chi­nach na wszyst­kich waż­nych uro­czy­sto­ściach oraz przy oka­zji otwar­cia róż­nych in­sty­tu­cji.

Jak wyglądała ona w Szkole Sztuk Walki IRBIS, zobaczyć można na irbis-wushu.pl 

Podobne wpisy